ISBN-13:
9781907494802

A collection of essays drawing on new research from sociolinguistic scholars who have worked together for the past number of years. This book focuses on the language ideologies of speakers of Irish and Scottish Gaelic, principally in the Gaeltacht regions of Ireland and Scotland. Both the current status and the future of a language are revealed in people's beliefs about its value, though the most important ideas are often so deeply ingrained that speakers do not think or talk openly about them. That is the hidden mindset - those linguistic beliefs that are concealed, but which may be uncovered through analysis of the behaviour and habits of the people speaking the language. Cnuasach aisti bunaithe ar thaighde ur le scolairi sochtheangeolaiochta ata ag obair i meitheal le tamall de bhlianta. Dirionn an saothar ar ide-eolaiochtai chainteoiri na Gaeilge i nGaeltacht na hEireann agus na hAlban. Leirionn an meid a chreideann daoine ina gcroi istigh faoi luach na Gaeilge an fhiorstaid ina bhfuil an teanga agus an rud ata i ndan di, ach ta an chuid is tabhachtai de na smaointe sin chomh domhain i bhfolach nach gcuireann cainteoiri friotal orthu. Sin e an meon folaithe, an creideamh teangeolaiochta ata i bhfolach ach ar feidir linn tuiscint a fhail air nuair a dheantar anailis ar iompar agus ar nosanna labhartha lucht na Gaeilge.
Reamhra Tadhg O hIfearnain agus John Walsh vii Achoimre na n-aisti xv Eagsulacht agus contrarthacht na gcreideamh teanga sa Bhreacbhaile, Laoise Ni Dhuda 1 `Bagairt' na teagmhala teanga: creidimh an phobail i dtaca le meascadh na Gaeilge agus an Bhearla, Helena Ni Ghearain 39 Iniuchadh ar dhearcadh cainteoiri Gaeltachta ar eagsulacht na Gae


There are no reviews for this book yet.

Be the first to write one.

Reviews

Sociolinguistics; ; Linguistics; ANF: Languages;