Liam Mac Cóil


Scríbhneoir agus criticeoir is ea Liam Mac Cóil. Tá sé ina chónaí i Ráth Chairn na Mí. Tá leabhair, ailt, agus aistí scríofa aige faoi chúrsaí litríochta, staire, ceoil, ealaíon agus teilifíse. Ba é a úrscéal An Dochtúir Áthas (1994) an chéad leabhar Gaeilge a cuireadh ar ghearrliosta Dhuaiseanna Liteartha an Irish Times. Ó shin foilsíodh úrscéal eile leis, An Claíomh Solais, agus dialann scríbhneoireachta, Nótaí ón Lár, chomh maith le leabhar ar an gcumadóir Charles Villiers Stanford An Chláirseach agus an Choróin: Seacht gCeolsiansa Stanford a foilsíodh in 2010. Bhuaigh a úrscéal Fontenoy Gradam Uí Shúilleabháin 2006. Chomh maith lena shaothar do dhaoine fásta tá leabhar sa tsraith Scéalta Staire scríofa ag Liam Mac Cóil, Toirealach Ó Cearúlláin. Tá aistriúcháin déanta ón mBreatnais freisin aige, Tiocfaidh Lá le Ffred Ffransis (Carbad, 1977), agus Saibhreas Chnoic Chaspair le J. Selwyn Lloyd (An Gúm, 1981), agus d’fhoilsigh sé stair a áit dhúchais féin, The Book of Blackrock (Carraig Books, 1977, 1981). I gcomhar leis an Ollamh Ruairí Ó hUiginn, tá Liam ina eagarthóir ar an iris litríochta agus ealaíne Bliainiris. Liam Mac Cóil is a writer and critic. He lives in the County Meath Gaeltacht of Ráth Chairn. He has written books, articles and essays on literature, history, the arts and television. His novel An Dochtúir Áthas (1994) was the first Irish language book shortlisted for The Irish Times Literary Awards. Since then, he has written another novel, An Claíomh Solais (The Sword of Light), and a writer's diary, Nótaí ón Lár, as well as An Chláirseach agus an Choróin: Seacht gCeolsiansa Stanford, a book about the composer Charles Villiers Stanford. His novel, Fontenoy won the Gradam Uí Shúilleabháin 2006 award. As well as his work for adults, he has written a book in the series Scéalta Staire (Tales from History), Toirealach Ó Cearúlláin. He has also translated from the Welsh,Tiocfaidh Lá by Ffred Ffransis (Carbad, 1977), and Saibhreas Chnoic Chaspair by J. Selwyn Lloyd (An Gúm, 1981),and published the history of his own native place, The Book of Blackrock (Carraig Books, 1977, 1981). In association with Professor Ruairí Ó hUiginn, Liam edits the literary and arts journal Bliainiris.

Books by Liam Mac Cóil
Showing 1 to 6 of 6 Books

The book of Blackrock

Toirealach O Cearullain

Fontenoy

An Choill

An Chlairseach agus an Choroin

Showing 1 to 6 of 6 Books